Home ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΕΤΙΝΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ

ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΕΤΙΝΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ

Το «πράσινο διαβατήριο εμβολιασμού» έχει σαν στόχο, να περιορίσει τη μετακίνηση των ανεμβολίαστων, καθώς και να παρέχει ένα μητρώο εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων.

Σε μια υγιή κοινωνία, κανένα έθνος που έστω και στα λόγια νοιάζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι τα διαβατήρια εμβολιασμού ευθυγραμμίζονται με τους ισχύοντες νόμους του για τα ατομικά δικαιώματα, την ελευθερία επιλογής, την ελευθερία μετακίνησης, την ενημερωμένη συναίνεση και την ιατρική κυριαρχία. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να επισημάνουμε ότι δεν ζούμε σε έναν υγιή κόσμο. Ακολουθεί σύντομος κατάλογος των συστημάτων διαβατηρίων εμβολιασμού που είτε προτείνονται, είτε πρόκειται να εφαρμοστούν είτε υπάρχουν ήδη. Πρόκειται για μια παγκόσμια ατζέντα που προωθείται και εφαρμόζεται με ταχείς ρυθμούς.

Πολύ πριν η λέξη “κορονοϊός” γίνει οικεία ή ο όρος “COVID” υπάρξει, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σχεδίαζε σενάριο για το διαβατήριο εμβολιασμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια πρόταση για τα διαβατήρια εμβολιασμού στις 26 Απριλίου 2018 σε ένα έγγραφο με τίτλο “Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία κατά των ασθενειών που μπορούν να προληφθούν με εμβόλιο” (Proposal for a Council Recommendation on Strengthened Cooperation against Vaccine Preventable Diseases). Το έγγραφο αυτό αναφέεται ουσιαστικά σε σχέδιο για ένα “διαβατήριο εμβολιασμού” ή “κάρτα εμβολιασμού” και “πύλες εμβολιασμού”:

– Η πρόθεση ήταν να εξετάσει τα ζητήματα ανεπαρκούς εμβολιαστικής κάλυψης που προκαλούνται από τη διασυνοριακή μετακίνηση των ατόμων εντός της ΕΕ και να εξετάσει τις επιλογές για την αντιμετώπισή τους, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μιας κοινής κάρτας/διαβατηρίου εμβολιασμού των πολιτών της ΕΕ, συμβατής με τα ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών για τον εμβολιασμό και αναγνωρισμένης για διασυνοριακή χρήση.

– Να στοχεύσει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για τον εμβολιασμό (EVIS), το οποίο θα συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), προκειμένου να εξετάσει τις επιλογές για τη θέσπιση, έως το 2020, κατευθυντήριων γραμμών για ένα βασικό πρόγραμμα εμβολιασμού της ΕΕ, με στόχο τη διευκόλυνση της συμβατότητας των εθνικών προγραμμάτων και την προώθηση της ισότητας στην προστασία της υγείας των πολιτών της Ένωσης και, στη συνέχεια, τη διασφάλιση της ευρείας υιοθέτησης του βασικού προγράμματος καθώς και μιας κοινής κάρτας εμβολιασμού, ενίσχυση της συνοχής, της διαφάνειας και των μεθοδολογιών κατά την αξιολόγηση των εθνικών και περιφερειακών σχεδίων εμβολιασμού, με την ανταλλαγή επιστημονικών στοιχείων και εργαλείων με την υποστήριξη των εθνικών τεχνικών συμβουλευτικών ομάδων εμβολιασμού (NITAG).

Επίσης να γίνει σχεδιασμός μεθοδολογιών και κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις δεδομένων για την καλύτερη παρακολούθηση των ποσοστών εμβολιαστικής κάλυψης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

– Συλλογή των εν λόγω δεδομένων και κοινοποίησή τους σε επίπεδο ΕΕ, μέχρι το 2019, δημιουργία ευρωπαϊκής πύλης πληροφοριών για τον εμβολιασμό, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, για την παροχή διαδικτυακών αντικειμενικών, διαφανών και επικαιροποιημένων στοιχείων σχετικά με τα εμβόλια, το όφελος και την ασφάλειά τους και τη διαδικασία φαρμακοεπαγρύπνησης.

– Παρακολούθηση της διαδικτυακής παραπληροφόρησης για τα εμβόλια και ανάπτυξη τεκμηριωμένων εργαλείων πληροφόρησης και καθοδήγησης για την υποστήριξη των κρατών μελών στην αντιμετώπιση της διστακτικότητας για τα εμβόλια, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής παραπληροφόρησης.

Το έγγραφο αυτό αναφέρει επίσης τον όρο διστακτικότητα στα εμβόλια, καθώς συνιστά μια “κοινή δράση για τον εμβολιασμό, η οποία συγχρηματοδοτείται από το τρίτο πρόγραμμα για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας, για την αντιμετώπιση της διστακτικότητας στα εμβόλια”. Ο δισταγμός στα εμβόλια έχει γίνει επίσης θέμα στην έκθεση COVID, επειδή τόσοι πολλοί άνθρωποι θα νιώθουν αβεβαιότητα γι αυτά.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Ευρώπη βρίσκεται στην πρωτοπορία της εφαρμογής των διαβατηρίων εμβολιασμού. Το Ηνωμένο Βασίλειο και πολλές ευρωπαϊκές χώρες πλησιάζουν στο να αναπτύξουν το δικό τους σύστημα διαβατηρίων και συγκεκτιμένα στις 17 Μαρτίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σχέδιο νόμου για τη δημιουργία ενός “ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού.

Συγκεκριμένα ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, Didier Reynders, δήλωσε ότι:

Με το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό, υιοθετούμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους θα μπορούν να ταξιδεύουν με ασφάλεια και με τους ελάχιστους περιορισμούς αυτό το καλοκαίρι. Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία και δεν θα κάνει διακρίσεις με κανέναν τρόπο. Μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ δεν θα μας βοηθήσει μόνο να αποκαταστήσουμε σταδιακά την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ και να αποφύγουμε τον κατακερματισμό“.

– Καμία προϋπόθεση για την κυκλοφορία.

– Δεν θα κάνει διακρίσεις με οποιονδήποτε τρόπο

Η ίδια η ουσία του εμβολιαστικού διαβατηρίου είναι να ρυθμίζει και να περιορίζει την κυκλοφορία, καθώς και να κάνει διακρίσεις. Διαφορετικά, ποιο είναι το νόημα του; 

Η αμερικανική πολιτεία της Νέας Υόρκης ήταν η πρώτη πολιτεία που εισήγαγε ένα πιλοτικό πρόγραμμα. Οι αρχές είπαν ότι είναι προαιρετικό, για να κάμψουν τις αντιστάσεις και να συνηθίσουν οι άνθρωποι, και μετά έγιναν υποχρεωτικά. Η Νέα Υόρκη ονομάζει το διαβατήριο εμβολιασμού της “Excelsior Pass” και η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει:

Αναπτυγμένο σε συνεργασία με την IBM, το Excelsior Pass θα χρησιμοποιεί αποδεδειγμένη, ασφαλή τεχνολογία για να επιβεβαιώνει τον εμβολιασμό ενός ατόμου ή ένα πρόσφατο αρνητικό τεστ COVID-19 μέσω μιας εμπιστευτικής μεταφοράς δεδομένων για να βοηθήσει στην ταχεία επαναλειτουργία των θεάτρων, των σταδίων και άλλων επιχειρήσεων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Το Excelsior Pass θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην παροχή πληροφοριών στους χώρους και τις τοποθεσίες με ασφαλή και απλοποιημένο τρόπο, επιτρέποντάς μας να επιταχύνουμε την επαναλειτουργία αυτών των επιχειρήσεων και να μας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη μιας νέας κανονικότητας“.

Υπάρχουν ορισμένες πολιτείες που έχουν απαγορεύσει προληπτικά τα διαβατήρια εμβολιασμού με τη μία ή την άλλη μορφή, όπως η Φλόριντα, το Τέξας, η Αριζόνα, η Μοντάνα και το Αϊντάχο. Όπως για μεγάλο μέρος της διάρκειας της επιχείρησης COVID, η υποστήριξη ή η αντίσταση στα διαβατήρια εμβολιασμού ακολουθεί κυρίως κομματικές γραμμές, με τις αριστερές Δημοκρατικές πολιτείες να το υποστηρίζουν και τις δεξιές Ρεπουμπλικανικές πολιτείες να αντιστέκονται.

Το Ισραήλ έχει κερδίσει άλλη μια αμφιλεγόμενη διάκριση, καθώς ηγείται παγκοσμίως στα ποσοστά εμβολιασμού COVID και εφαρμόζει ήδη το πρόγραμμα διαβατηρίων εμβολιασμού. Στους ανεμβολίαστους Ισραηλινούς απαγορεύεται να πηγαίνουν στα λεγόμενα μη απαραίτητα μέρη, με τον ισραηλινό υπουργό υγείας Υγείας Yuli Edelstein να δηλώνει ότι: 

Όποιος δεν εμβολιάζεται θα βγαίνει μόνο σε σούπερ μάρκετ ή φαρμακεία, ενώ οι εμβολιασμένοι θα πηγαίνουν σε γήπεδα και γυμναστήρια“.

Το Ισραήλ έχει επίσης εκδώσει “Βραχιόλια Ελευθερίας” που πρέπει να φορούν όσοι εισέρχονται στη χώρα από το εξωτερικό. Το κοινοβούλιο του Ισραήλ προσχώρησε στη δράση που έλαβε προηγουμένως η ισπανική κυβέρνηση, εγκρίνοντας νόμο για τη δημιουργία μητρώου ατόμων που αρνούνται το εμβόλιο COVID.

Η Κίνα και η Ινδία έχουν συμμετάσχει στο θέμα με τα διαβατήρια εμβολιασμού. Η Κίνα ονόμασε την εκδοχή της “Διεθνές Πιστοποιητικό Υγείας για Ταξίδια” (που μπορεί να κατεβεί από την εφαρμογή WeChat για κινητά), ενώ η Ινδία έχει μια εκδοχή πιστοποιητικού με κωδικό QR.

Ανεξάρτητα από τα διαφορετικά ονόματα που έχουν αυτά τα διαβατήρια, οι εφαρμογές και οι κωδικοί QR, υπάρχουν σχέδια για τη σύνδεσή τους μέσω ενός κοινού λογισμικού ή πλαισίου. Οι κορυφαίοι προγραμματιστές αυτής της τεχνολογίας περιλαμβάνουν το AOK Pass, το Common Pass, το Vaccination Credential Initiative, το Good Health Pass Collaborative και το IATA Travel Pass. Πρόκειται για μια σαφή υλοποίηση της Ατζέντας για μια Παγκόσμια Κυβέρνηση με λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε άτομο, εκτός από κάποιους προνομιούχους, με όλα τα συνεπακόλουθα θεωριών συνομωσίας κλπ.

Όταν ο Bill Gates άρχισε να μιλάει για την ανάγκη πιστοποιητικών ανοσίας και ψηφιακών διαβατηρίων εμβολιασμού, δεν το έλεγε στα κρυφά αλλά στα φανερά. Φυσικά, υπάρχει μια σαφής έλλειψη λογικής για το όλο θέμα, στο ότι οι κύριες ιατρικές Αρχές που έχουν υποστεί πλύση εγκεφάλου μπορεί να πουν ότι αυτό συμβαίνει επειδή μπορείτε ακόμα να ξαναμολυνθείτε. Ωστόσο, το ίδιο ισχύει και για το εμβόλιο, γι΄αυτό και όλες οι συζητήσεις για 2ο και 3ο εμβόλιο. Πρόκειται για την ίδια ακριβώς ομάδα εμβολίων τα οποία παραδέχονται ότι προστατεύουν μόνον από ήπια συμπτώματα και όχι ότι σταματούν τη μετάδοση.

Δεν πρόκειται για πραγματική αληθινή ανοσία απέναντι στην ασθένεια. Πρόκειται για τη διαπίστωση του ποιος είναι εμβολιασμένος και ποιος είναι ανεμβολίαστος, και στη συνέχεια την τιμωρία των μη συμμορφούμενων, ανυπάκουων, απείθαρχων ανεμβολίαστων.

Ενδιαφέρον είναι και η Θεωρία συνομωσίας που πηροδοτείται από τα πιο πάνω αναφορικά με το τι θα γίνει εάν κάθε χρόνο τα εμβόλια θα επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά;

Τα διαβατήρια εμβολιασμού θα εκληφθούν από τους διπλά σκεπτόμενους (ή κατά τους άλλους συνομωσιολόγους) ότι εξαναγκάζει τους ανθρώπους να κάνουν εμβολιασμούς, ώστε να μετατραπούν σε γενετικά τροποποιημένους ανθρώπους. Και με αυτή τη θεωρία θα πυροδοτήσουν επιπλέον θεωρίες συνομωσίας για πιθανό πραγματικό βιολογικό όπλο. Τα διαβατήρια εμβολιασμού θα λειτουργούν για να κάνουν τη ζωή των μη εμβολιασμένων δυσάρεστη, αλλά και ως σύστημα καταγραφής για τη διάκριση μεταξύ εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων, ώστε παγκοσμιοποίηση και για πολλούς Νέα Τάξη Πραγμάτων, να γνωρίζουν ακριβώς ποιοι πολίτες είναι υπάκουοι και ποιοι όχι.