ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ CEO ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

0

Οι γυναίκες εξακολουθούν να υπο – εκτιμούνται απέραντα στην κορυφή των επιχειρήσεων. Μόνο το 20 τοις εκατό των ιδιωτικών επιχειρήσεων έχουν μία ή περισσότερες γυναίκες στο C-suite και μόνο το 6,5 τοις εκατό έχουν μια γυναίκα CEO.

Μια νέα έκθεση σχετικά υποστηρίζει ότι αυτό είναι ένα τεράστιο σφάλμα:
Το μέσο ποσοστό των γυναικών στελεχών σε επιτυχημένες εταιρείες ήταν 7,1%, έναντι 3,1 σε εκείνους που είναι ανεπιτυχείς. 61% εκατό των νέων εταιρειών με πέντε ή περισσότερες γυναίκες στελέχη πέτυχε, και 39 τοις εκατό δεν το έκανε.
Ένας μετρικός της επιτυχίας είναι δημόσιες εγγραφές, οι οποίες έχουν περισσότερα κοινά για τις επιχειρήσεις που έχουν γυναίκες στελέχη:
-Η ιδέα ότι περισσότερες γυναίκες στην κορυφή οδηγεί στην επιτυχία δεν είναι μια νέα αξίωση.
-Οι επιχειρήσεις που έχουν γυναίκες στο διοικητικό συμβούλιο έχει αποδειχθεί ότι αποδίδουν καλύτερα.
-Σε αντίθεση με τους άντρες δεν λειτουργούν με εγωισμό, αυταρχισμό και δεν παίρνουν επικίνδυνα ρίσκα αλλά αντιθέτως βαδίζουν με περισσότερο συντηρητισμό.

Νέα δεδομένα από το Ινστιτούτο Peterson για τη Διεθνή Οικονομία ενισχύει την υπόθεση. Οι ομάδες ανέλυσαν τα αποτελέσματα από 22.000 παγκόσμια, εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, σε 91 χώρες, από διάφορους κλάδους και τομείς και έδειξε ότι εκείνες που έχουν (30%) γυναίκες σε ηγετικές θέσεις, ή το «C-suite», προσθέτουν 6% στο Τα στοιχεία για τις γυναίκες στην C-suite είναι ισχυρά: οι γυναίκες συνδέονται με υψηλότερη κερδοφορία
Η μελέτη εξέτασε τις γυναίκες σε τρεις θέσεις:
– Διευθύνων Σύμβουλος
– Mέλη του διοικητικού συμβουλίου
– Μέλη του C-suite
Διαπίστωσε ότι οι γυναίκες CEOs δεν ξεπερνούν συστηματικά τους άντρες συναδέλφους τους. Ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι τα θηλυκά μέλη του διοικητικού συμβουλίου  συνδέονται με την μεγαλύτερη κερδοφορία.
Αλλά τα αποτελέσματα C-suite ήταν σαφείς: περισσότερες γυναίκες που μεταφράζεται σε υψηλότερα κέρδη.
– 60% των εταιρειών δεν είχαν γυναικεία μέλη του διοικητικού συμβουλίου (13,017 επιχειρήσεις)
– Λίγο πάνω από το 50% δεν είχαν κανένα θηλυκό ηγέτη
– 4,5% είχε γυναίκα CEOs
– 3,8% μέλη διοίκητικού συμβουλίου είναι γυναίκες

πηγή: Business Insider

Share.

About Author

Leave A Reply

 Cheap Jerseys Wholesale